Ayarlar

Titan Framework'te ön tanımlı ayarlar /App/Config dizininde bulunur. Buradaki ayarları kullanabilir, değiştirebilir ya da kendi ayarlarınızı yapılandırabilirsiniz.

  1. Ayarların Yapılandırılması
  2. Config Nesnesi
  3. Config Helper
  4. Ayar Dosyası Oluşturma

Ayarların Yapılandırılması

Frameworkte yer alan kütüphanelere ait ayarlar App.php dosyasında yer alır. Burada varsayılan dil seçeneğini belirleyebilir, session, cookie, cache ve smtp ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

Config Nesnesi

Config nesnesi, ayar dosyalarında yapılan tanımlamalara ulaşmayı sağlar.

Aşağıda örnek olarak cache kütüphanesine ait ayarlara erişim gösterilmiştir;

use Config;

$cache_config = Config::get('App', 'cache'); // /App/Config/App.php

Config Helper

Config helper, ayar dosyalarında yapılan tanımlamalara ulaşmayı sağlayan fonksiyondur. Erişilmek istenen ayarların bulunduğu dosya adından başlamak üzere . karakteri ile ayrılmış string parametre alır.

Aşağıda örnek olarak cache kütüphanesine ait ayarlara erişim gösterilmiştir;

$cache_config = config('app.cache'); // /App/Config/App.php dosyasındaki 'cache' tanımlaması

Ayar Dosyası Oluşturma

Uygulama geliştirirken kullanacağınız third party bir kütüphaneye ya da herhangi bir fonksiyona ait ayarları barındıran bir ayar dosyası oluşturabilirsiniz. Bu dosyanın adı büyük harfle başlamalı ve /App/Config dizininde yer almalıdır.

Oluşturulan ayar dosyasının içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır;

return [
	'key_1'	=> 'value_1',
	'key_2'	=> 'value_2'
];