Benchmark Kütüphanesi

Benchmark kütüphanesi, aktif sayfanın harcadığı bellek miktarını ve sayfanın yüklenme süresini öğrenmeyi sağlar.

  1. Benchmark Başlatma ve Bitirme » start() , end()
  2. Benchmark Sonuçlarını Görme » getTime()
  3. Kullanılan Bellek Miktarını Öğrenme » getMemoryUsage()

Benchmark Başlatma ve Bitirme

Benchmark testi, uygulamada belirlenen başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki işlemlerin ne kadar sürede gerçekleştiğini gösterir. Bu noktalar start() ve end() methodları ile belirlenir.

//--- [*] App/Controllers/Home.php ---//
namespace App\Controllers;

use Benchmark;

class Home
{
	public function index()
	{
		Benchmark::start();
		
		// İşlemler ..
		
		Benchmark::end();
	}
}
					

Benchmark Sonuçlarını Görme

Başlangıç ve bitiş noktaları belirlendikten sonra, bu notakalar arasındaki işlemlerin ne kadar sürede gerçekleştiğini öğrenmek için getTime() methodu kullanılır.

Hesaplanan süre, varsayılan olarak okunabilir formatta döndürülür (Örnek: 3ms). Tüm veriyi görmek için paramatre olarak true değeri verilir.

Parametre Veri Tipi Açıklama
$readable Boolean Okunabilir format ayarı
//--- [*] /App/Controller/Home.php ---//
namespace App\Controllers;

use Benchmark;

class Home
{	
	public function index()
	{
		echo Benchmark::getTime(); // Okunabilir formatta veri döndürür. (3ms)
		echo Benchmark::getTime(true); // Tüm veriyi döndürür. (0.0032179355621338)
	}
}

Kullanılan Bellek Miktarını Öğrenme

Uygulamanın çalıştığı anda mevcut sayfada kullanılan bellek miktarını öğrenmek için getMemoryUsage() methodu kullanılır.

Hesaplanan veri, varsayılan olarak okunabilir formatta döndürülür (Örnek: 659.27Kb). Tüm veriyi görmek için paramatre olarak true değeri verilir.

Parametre Veri Tipi Açıklama
$readable Boolean Okunabilir format ayarı
//--- [*] /App/Controller/Home.php ---//
namespace App\Controllers;

use Benchmark;

class Home
{	
	public function index()
	{
		echo Benchmark::getMemoryUsage(); // Okunabilir formatta veri döndürür. (659.27Kb)
		echo Benchmark::getMemoryUsage(true); // Tüm veriyi döndürür. (675408)
	}
}