Console Komutları

Console kütüphanesi, terminal üzerinde komut çalıştırarak temel bir takım işlemlerin kolayca gerçekleştirilmesini sağlar.

 1. Komutları Listeleme
 2. Controller Oluşturma
 3. Model Oluşturma
 4. Middleware Oluşturma
 5. Listener Oluşturma
 6. Random Key Oluşturma
 7. Cache Dizinini Temizleme
 8. Log Dizinini Temizleme
 9. Framework Versiyon Bilgisini Öğrenme

Komutları Listeleme

Terminal üzerinde çalıştırılabilecek komutları listelemek için, terminalde Titan Web Framework'ün kurulu olduğu dizine girilir ve aşağıdaki komut çalıştırılır;

$ php titan -h

Yukarıdaki komutun çıktısı, aşağıdaki gibi olacaktır;

Controller Oluşturma

Terminal üzerinden controller oluşturmak için make:controller komutu kullanılır. Hemen ardından, oluşturulacak controller ismi girilmelidir.

# --- /App/Controllers/UserController.php dosyasını oluşturur --- #
$ php titan make:controller UserController

# --- App/Controllers/Frontend/UserController.php dosyasını oluşturur --- #
$ php titan make:controller Frontend/UserController

Oluşturulan controller dosyasının içeriği aşağıdaki gibi olacaktır;

// --- [*] /App/Controllers/Frontend/UserController.php --- //
namespace App\Controllers\Frontend;

use View;

class UserController
{
	
	public function index()
	{
		
	}
	
}

Model Oluşturma

Terminal üzerinden model oluşturmak için make:model komutu kullanılır. Hemen ardından, oluşturulacak model ismi girilmelidir.

# --- /App/Models/User.php dosyasını oluşturur --- #
$ php titan make:model User

Oluşturulan model dosyasının içeriği aşağıdaki gibi olacaktır;

// --- [*] /App/Models/User.php --- //
namespace App\Models;

use DB;

class User
{
	
}

Middleware Oluşturma

Terminal üzerinden middleware oluşturmak için make:middleware komutu kullanılır. Hemen ardından, oluşturulacak middleware ismi girilmelidir.

# --- /App/Middlewares/Auth.php dosyasını oluşturur --- #
$ php titan make:middleware Auth

Oluşturulan middleware dosyasının içeriği aşağıdaki gibi olacaktır;

// --- [*] /App/Middlewares/Auth.php --- //
namespace App\Middlewares;

class Auth
{
	
	public static function handle()
	{
		
	}
	
}

Listener Oluşturma

Terminal üzerinden listener oluşturmak için make:listener komutu kullanılır. Hemen ardından, oluşturulacak listener ismi girilmelidir.

# --- /App/Listeners/Email.php dosyasını oluşturur --- #
$ php titan make:listener Email

Oluşturulan listener dosyasının içeriği aşağıdaki gibi olacaktır;

// --- [*] /App/Listeners/Email.php --- //
namespace App\Listeners;

class Email
{
	
	public function handle()
	{
		
	}
	
}

Random Key Oluşturma

Terminal üzerinden random key oluşturmak için make:key komutu kullanılır.

$ php titan make:key

Yukarıdaki komut, aşağıdaki gibi bir çıktı üretecektir;

$ 128 Bit Key olusturuldu:    xVLaHQND90AOwGGoxFHe4tyS

Cache Dizini Temizleme

Terminal üzerinden cache dizinini temizlemek için clear:cache komutu kullanılır.

$ php titan clear:cache

Log Dizini Temizleme

Terminal üzerinden log dizinini temizlemek için clear:log komutu kullanılır.

$ php titan clear:log

Framework Versiyon Bilgisini Öğrenme

Terminal üzerinden, Titan Web Framework versiyon bilgisini öğrenmek için -v komutu kullanılır.

$ php titan -v