Form Kütüphanesi

Form kütüphanesi, HTML formlarının kolayca oluşturulabilmesini ya da özelleştirilebilmesini sağlayan yararlı araçlar içerir.

 1. Form Tagı Açma ve Kapatma » open(), close()
 2. Label Oluşturma » label()
 3. Text Input Oluşturma » text()
 4. Password Input Oluşturma » password()
 5. E-Mail Input Oluşturma » email()
 6. Hidden Input Oluşturma » hidden()
 7. File Input Oluşturma » file()
 8. Textarea Oluşturma » textarea()
 9. Select Input Oluşturma » select()
 10. MultiSelect Input Oluşturma » multiSelect()
 11. Checkbox Oluşturma » checkbox()
 12. Radio Button Oluşturma » radio()
 13. Submit Button Oluşturma » submit()
 14. Button Oluşturma » button()

Form Tagı Açma ve Kapatma

# open()

View içerisine HTML form nesnesi eklemek için open() methodu kullanılır. Nesne özellikleri(attribute) parametre olarak verilir.

Parametre Veri Tipi Açıklama
$attributes String Form nesnesi özellikleri (attributes)
// Edge Şablon Motoru ile kullanım
{!! Form::open([
	'action'	=> '/login',
	'method'	=> 'post'
]) !!}

// Native kullanım
echo Form::open([
	'action'	=> '/login',
	'method'	=> 'post'
]);

Yukarıdaki örnekler, aşağıdaki çıktıyı verir;

<form action="/login" method="post">

# close()

View içerisinde açılan form tagını kapatmak için close() methodu kullanılır.

// Edge Şablon Motoru ile kullanım
{!! Form::close() !!}

// Native kullanım
echo Form::close();

Yukarıdaki örnekler, aşağıdaki çıktıyı verir;

</form>

Label Oluşturma

View içerisinde label elemanı oluşturmak için label() methodu kullanılır. Elemanın for değeri ve label içeriği parametre olarak verilir.

Parametre Veri Tipi Açıklama
$for String Label for değeri
$text String Label içeriği
// Edge Şablon Motoru ile kullanım
{!! Form::label('username', 'Kullanıcı Adı') !!}

// Native kullanım
echo Form::label('username', 'Kullanıcı Adı');

Yukarıdaki örnekler aşağıdaki gibi çıktı verir;

<label for="username">Kullanıcı Adı</label>

Text Input Oluşturma

View içerisinde text input elemanı oluşturmak için text() methodu kullanılır. Elemanın name özelliği ve diğer html özelliklerini (attributes) içeren array parametre olarak verilir.

Parametre Veri Tipi Açıklama
$name String Name özelliği
$attributes Array Diğer HTML özellikleri ( Default: [] )
// Edge Şablon Motoru ile kullanım
{!! Form::text('username', ['id' => 'username']) !!}

// Native kullanım
echo Form::text('username', ['id' => 'username']);

Yukarıdaki örnekler aşağıdaki gibi çıktı verir;

<input type="text" name="username" id="username" />

Password Input Oluşturma

View içerisinde password tipinde input elemanı oluşturmak için password() methodu kullanılır. Elemanın name özelliği ve diğer html özelliklerini (attributes) içeren array parametre olarak verilir.

Parametre Veri Tipi Açıklama
$name String Name özelliği
$attributes Array Diğer HTML özellikleri ( Default: [] )
// Edge Şablon Motoru ile kullanım
{!! Form::password('userpass', ['id' => 'userpass']) !!}

// Native kullanım
echo Form::password('userpass', ['id' => 'userpass']);

Yukarıdaki örnekler aşağıdaki gibi çıktı verir;

<input type="password" name="userpass" id="userpass" />

E-Mail Input Oluşturma

View içerisinde email tipinde input elemanı oluşturmak için email() methodu kullanılır. Elemanın name özelliği ve diğer html özelliklerini (attributes) içeren array parametre olarak verilir.

Parametre Veri Tipi Açıklama
$name String Name özelliği
$attributes Array Diğer HTML özellikleri ( Default: [] )
// Edge Şablon Motoru ile kullanım
{!! Form::email('usermail', ['id' => 'usermail']) !!}

// Native kullanım
echo Form::email('usermail', ['id' => 'usermail']);

Yukarıdaki örnekler aşağıdaki gibi çıktı verir;

<input type="email" name="usermail" id="usermail" />

Hidden Input Oluşturma

View içerisinde hidden tipinde input elemanı oluşturmak için hidden() methodu kullanılır. Elemanın name özelliği ve diğer html özelliklerini (attributes) içeren array parametre olarak verilir.

Parametre Veri Tipi Açıklama
$name String Name özelliği
$attributes Array Diğer HTML özellikleri ( Default: [] )
// Edge Şablon Motoru ile kullanım
{!! Form::hidden('user_id', ['id' => 'user_id', 'value' => 5]) !!}

// Native kullanım
echo Form::hidden('user_id', ['id' => 'user_id', 'value' => 5]);

Yukarıdaki örnekler aşağıdaki gibi çıktı verir;

<input type="hidden" name="user_id" id="user_id" value="5" />

File Input Oluşturma

View içerisinde file tipinde input elemanı oluşturmak için file() methodu kullanılır. Elemanın name özelliği, çoklu dosya seçeneği ve diğer html özelliklerini (attributes) içeren array parametre olarak verilir.

Parametre Veri Tipi Açıklama
$name String Name özelliği
$multiple Boolean Çoklu dosya seçimi ( Default: false )
$attributes Array Diğer HTML özellikleri ( Default: [] )
// Edge Şablon Motoru ile kullanım
{!! Form::file('profile_image', false, ['id' => 'profil_image']) !!} // Tek dosya seçimi
{!! Form::file('profile_image', true, ['id' => 'profil_image']) !!} // Çoklu dosya seçimi

// Native kullanım
echo Form::file('profile_image', false, ['id' => 'profil_image']); // Tek dosya seçimi
echo Form::file('profile_image', true, ['id' => 'profil_image']); // Çoklu dosya seçimi

Yukarıdaki örnekler, sırasıyla aşağıdaki gibi çıktı verir;

<input type="file" name="profile_image" id="profile_image" />
<input type="file" name="profile_image[]" id="profile_image" multiple="multiple" />

Textarea Oluşturma

View içerisinde textarea tipinde input elemanı oluşturmak için textarea() methodu kullanılır. Elemanın name özelliği ve diğer html özelliklerini (attributes) içeren array parametre olarak verilir.

Parametre Veri Tipi Açıklama
$name String Name özelliği
$attributes Array Diğer HTML özellikleri ( Default: [] )
// Edge Şablon Motoru ile kullanım
{!! Form::textarea('message', ['id' => 'message', 'rows' => 5, 'cols' => 30]) !!}

// Native kullanım
echo Form::textarea('message', ['id' => 'message', 'rows' => 5, 'cols' => 30]);

Yukarıdaki örnekler aşağıdaki gibi çıktı verir;

<textarea name="message" id="message" rows="5" cols="30"></textarea>

Select Input Oluşturma

View içerisinde select tipinde input elemanı oluşturmak için select() methodu kullanılır. Elemanın name özelliği, seçenek listesi, seçili olan seçenek ve diğer html özelliklerini (attributes) içeren array parametre olarak verilir.

Parametre Veri Tipi Açıklama
$name String Name özelliği
$options Array Seçenek listesi ( Default: [] )
$selected String Seçili olan seçeneğin dizideki indexi ( Default: null )
$attributes Array Diğer HTML özellikleri ( Default: [] )
$options = [
	0 	=> 'Tümü',
	1	=> 'Satılık',
	2	=> 'Kiralık'
];

// Edge Şablon Motoru ile kullanım
{!! Form::select('ilanTipi', $options, 0, ['id' => 'ilanTipi']) !!}

// Native kullanım
echo Form::select('ilanTipi', $options, 0, ['id' => 'ilanTipi']);

Yukarıdaki örnekler aşağıdaki gibi çıktı verir;

<select name="ilanTipi" id="ilanTipi">
	<option value="0" selected>Tümü</option>
	<option value="1">Satılık</option>
	<option value="2">Kiralık</option>
</select>

MultiSelect Input Oluşturma

View içerisinde birden çok seçime izin veren, select tipinde input elemanı oluşturmak için multiSelect() methodu kullanılır. Elemanın name özelliği, seçenek listesi, seçili olan seçeneklerin listesi ve diğer html özelliklerini (attributes) içeren array parametre olarak verilir.

Parametre Veri Tipi Açıklama
$name String Name özelliği
$options Array Seçenek listesi ( Default: [] )
$selected Array Seçili olan seçeneklerin listesi ( Default: [] )
$attributes Array Diğer HTML özellikleri ( Default: [] )
$options = [
	0 	=> 'Müstakil Ev',
	1	=> 'Daire',
	2	=> 'Villa',
	3	=> 'Arsa'
];

// Edge Şablon Motoru ile kullanım
{!! Form::multiSelect('emlakTipi', $options, [0,1], ['id' => 'emlakTipi']) !!}

// Native kullanım
echo Form::select('emlakTipi', $options, [0,1], ['id' => 'emlakTipi']);

Yukarıdaki örnekler aşağıdaki gibi çıktı verir;

<select name="ilanTipi" id="ilanTipi" multiple>
	<option value="0" selected>Müstakil Ev</option>
	<option value="1" selected>Daire</option>
	<option value="2">Villa</option>
	<option value="3">Arsa</option>
</select>

Checkbox Oluşturma

View içerisinde checkbox elemanı oluşturmak için checkbox() methodu kullanılır. Elemanın name özelliği, değeri, seçili olma durumu ve diğer html özelliklerini (attributes) içeren array parametre olarak verilir.

Parametre Veri Tipi Açıklama
$name String Name özelliği
$value String Checkbox value ( Default: '' )
$checked Boolean Seçili olma durumu ( Default: false )
$attributes Array Diğer HTML özellikleri ( Default: [] )
// Edge Şablon Motoru ile kullanım
{!! Form::checkbox('secim', 1, false, ['id' => 'secim', 'class' => 'form-control']) !!}

// Native kullanım
echo Form::checkbox('secim', 1, false, ['id' => 'secim', 'class' => 'form-control']);

Yukarıdaki örnekler aşağıdaki gibi çıktı verir;

<input type="checkbox" name="secim" id="secim" class="form-control" value="1" />

Radio Button Oluşturma

View içerisinde radio elemanı oluşturmak için radio() methodu kullanılır. Elemanın name özelliği, değeri, seçili olma durumu ve diğer html özelliklerini (attributes) içeren array parametre olarak verilir.

Parametre Veri Tipi Açıklama
$name String Name özelliği
$value String Radio value ( Default: '' )
$checked Boolean Seçili olma durumu ( Default: false )
$attributes Array Diğer HTML özellikleri ( Default: [] )
// Edge Şablon Motoru ile kullanım
{!! Form::radio('secim', 1, false, ['id' => 'secim', 'class' => 'form-control']) !!}

// Native kullanım
echo Form::radio('secim', 1, false, ['id' => 'secim', 'class' => 'form-control']);

Yukarıdaki örnekler aşağıdaki gibi çıktı verir;

<input type="radio" name="secim" id="secim" class="form-control" value="1" />

Submit Button Oluşturma

View içerisinde submit button elemanı oluşturmak için submit() methodu kullanılır. Elemanın name özelliği, etiketi ve diğer html özelliklerini (attributes) içeren array parametre olarak verilir.

Parametre Veri Tipi Açıklama
$name String Name özelliği
$value String Buton etiketi ( Default: '' )
$attributes Array Diğer HTML özellikleri ( Default: [] )
// Edge Şablon Motoru ile kullanım
{!! Form::submit('send', 'Gönder', ['id' => 'send', 'class' => 'btn btn-xs']) !!}

// Native kullanım
echo Form::submit('send', 'Gönder', ['id' => 'send', 'class' => 'btn btn-xs']);

Yukarıdaki örnekler aşağıdaki gibi çıktı verir;

<input type="submit" name="send" id="send" class="btn btn-xs" value="Gönder" />

Button Oluşturma

View içerisinde button elemanı oluşturmak için button() methodu kullanılır. Elemanın name özelliği, etiketi ve diğer html özelliklerini (attributes) içeren array parametre olarak verilir.

Parametre Veri Tipi Açıklama
$name String Name özelliği
$value String Buton etiketi ( Default: '' )
$attributes Array Diğer HTML özellikleri ( Default: [] )
// Edge Şablon Motoru ile kullanım
{!! Form::button('send', 'Gönder', ['id' => 'send', 'class' => 'btn btn-xs']) !!}

// Native kullanım
echo Form::button('send', 'Gönder', ['id' => 'send', 'class' => 'btn btn-xs']);

Yukarıdaki örnekler aşağıdaki gibi çıktı verir;

<button type="button" name="send" id="send" class="btn btn-xs">Gönder</button>