Güncelleme Rehberi

Sürümler arası geçişlerde değişiklik yapılan dosyaları içerir.

[v2.3.1] ---> [v2.3.2]

- /System/Libs/Cache/Cache.php dosyasını uygulamanızdaki ile değiştirin.
- /App/Config/App.php dosyasındaki 'cache' bölümüne 'filename' => 'default-cache', satırını ekleyin.

[v2.3.0] ---> [v2.3.1]

- /System/Libs/Database/DB.php dosyasını uygulamanızdaki ile değiştirin.
- /System/Libs/Http/Request.php dosyasını uygulamanızdaki ile değiştirin.

[v2.2.4] ---> [v2.3.0]

- /System/Libs/Database/DB.php dosyasını uygulamanızdaki ile değiştirin.
- /App/Config/Database.php dosyası içerisindeki bağlantı parametrelerini primary anahtarına bağlayın.

[v2.2.3] ---> [v2.2.4]

- /System/Libs/Console/Console.php dosyasını uygulamanızdaki ile değiştirin.

[v2.2.2] ---> [v2.2.3]

- /System/Libs/Image/Image.php dosyasını uygulamanızdaki ile değiştirin.

[v2.2.1] ---> [v2.2.2]

- /System/ dizini içerisindeki tüm dosyaları uygulamanızdakiler ile değiştirin.

[v2.2.0] ---> [v2.2.1]

- /System/Kernel/Helpers.php dosyasını uygulamanızdaki ile değiştirin.
- /System/Libs/Image/Image.php dosyasını uygulamanızdaki ile değiştirin.
- /System/Libs/Event/Event.php dosyasını uygulamanızdaki ile değiştirin.
- /System/Libs/Router/Router.php dosyasını uygulamanızdaki ile değiştirin.

[v2.1.1] ---> [v2.2.0]

- /System dizinini uygulamanızdaki ile değiştirin.
- composer.json dosyasını uygulamanızdaki ile değiştirip composer update komutunu çalıştırın.

[v2.1.0] ---> [v2.1.1]

- /System/Libs/Database/DB.php dosyasını uygulamanızdaki ile değiştirin.

[v2.0.8] ---> [v2.1.0]

- /System/Libs/Router/Router.php dosyasını uygulamanızdaki ile değiştirin.
- /System/Libs/Validation/Validation.php dosyasını uygulamanızdaki ile değiştirin.
- /System/Libs/Event/Event.php dosyasını uygulamanızdaki ile değiştirin.
- /System/Libs/Log/Log.php dosyasını uygulamanızdaki ile değiştirin.
- /System/Kernel/Helpers.php dosyasını uygulamanızdaki ile değiştirin.

[v2.0.7] ---> [v2.0.8]

- /App/Config/Services.php dosyasını uygulamanızdaki ile değiştirin.
- /System dizininde bulunan tüm dosya ve dizinleri uygulamanızdakiler ile değiştirin.

[v2.0.6] ---> [v2.0.7]

- /System/Libs/Router dizininde bulunan Router.php dosyasını uygulamanızdaki ile değiştirin.
- /System/Libs/Http dizininde bulunan Request.php dosyasını uygulamanızdaki ile değiştirin.
- /System/Kernel dizininde bulunan Helpers.php dosyasını uygulamanızdaki ile değiştirin.

[v2.0.5] ---> [v2.0.6]

- /System/Libs/Router dizininde bulunan Router.php dosyasını uygulamanızdaki ile değiştirin.
- /System/Libs/Upload dizininde bulunan Upload.php dosyasını uygulamanızdaki ile değiştirin.

[v2.0.4] ---> [v2.0.5]

- /System/Libs/Router dizininde bulunan Router.php dosyasını uygulamanızdaki ile değiştirin.
- /System/Kernel dizininde bulunan Import.php dosyasını uygulamanızdaki ile değiştirin.
- /App/Config/Routes.php dosyasında yer alan rotalarınızı yeni Router kütüphanesine uyarlayın.

[v2.0.3] ---> [v2.0.4]

- /System/Libs/Http dizininde bulunan Request.php dosyasını uygulamanızdaki ile değiştirin.
- /System/Libs/Router dizininde bulunan Router.php dosyasını uygulamanızdaki ile değiştirin.
- /System/Libs/Validation dizininde bulunan Validation.php dosyasını uygulamanızdaki ile değiştirin.
- /System/Libs/View dizininde bulunan View.php dosyasını uygulamanızdaki ile değiştirin.
- /System/Libs dizinindeki Console dizinini, uygulamanızdaki aynı bölüme yükleyin.
- / (Root) dizindeki titan dosyasını, uygulamanızdaki aynı bölüme yükleyin.

[v2.0.2] ---> [v2.0.3]

- /System/Kernel dizininde bulunan Helpers.php dosyasını uygulamanızdaki ile değiştirin.
- /System/Libs/Http dizininde bulunan Restful.php dosyasını uygulamanızdaki ile değiştirin.
- /System/Libs/Image dizinini, uygulamanızdaki /System/Libs dizinine yükleyin.
- /System/Libs/Upload dizinini, uygulamanızdaki /System/Libs dizinine yükleyin.
- /System/Libs/Facade dizinindeki Image.php dosyasını, uygulamanızdaki aynı bölüme yükleyin.
- /System/Libs/Facade dizinindeki Upload.php dosyasını, uygulamanızdaki aynı bölüme yükleyin.
- /System/Languages/English dizinindeki Image.php dosyasını, uygulamanızdaki aynı bölüme yükleyin.
- /System/Languages/Turkish dizinindeki Image.php dosyasını, uygulamanızdaki aynı bölüme yükleyin.
- /System/Languages/English dizinindeki Upload.php dosyasını, uygulamanızdaki aynı bölüme yükleyin.
- /System/Languages/Turkish dizinindeki Upload.php dosyasını, uygulamanızdaki aynı bölüme yükleyin.
- /System/Libs/Facade dizinindeki Upload.php dosyasını, uygulamanızdaki aynı bölüme yükleyin.
- /App/Controllers dizinindeki BaseController.php dosyasını, uygulamanızdaki aynı bölüme yükleyin.

[v2.0.1] ---> [v2.0.2]

- /Public dizininde bulunan index.php ve .htaccess dosyalarını silin.
- /Public/Resources dizininde bulunan css, js ve img dizinlerini, bir üst dizine (/Public) taşıyın.
- /Public dizini içerisindeki Resources dizinini silin.
- /System/Kernel dizininde bulunan Constants.php ve Helpers.php dosyalarını uygulamanızdaki ile değiştirin.
- /System/Libs/Asset dizininde bulunan Asset.php dosyasını uygulamanızdaki ile değiştirin.
- Root dizindeki index.php ve .htaccess dosyalarını uygulamanızın root dizinine yükleyin.
- /App dizininde bulunan .htaccess dosyasını, uygulamanızdaki aynı bölüme yükleyin.
- /System dizininde bulunan .htaccess dosyasını, uygulamanızdaki aynı bölüme yükleyin.

[v2.0.0] ---> [v2.0.1]

- /System/Libs/Html dizininde bulunan Html.php dosyasını uygulamanızdaki ile değiştirin.
- /System/Libs/Http dizininde bulunan Request.php dosyasını uygulamanızdaki ile değiştirin.
- /System/Kernel dizininde bulunan Helpers.php dosyasını uygulamanızdaki ile değiştirin.
- /System/Libs dizinine Date/Date.php dosyasını yükleyin.

[v1.x] ---> [v2.x]

- Titan Framework v2.x serisinin geriye dönük uyumluluğu yoktur. Bu sebeple v1.x versiyonlarından geçiş yapılamaz.