Hash Kütüphanesi

Hash kütüphanesi, bcrypt algoritmasını kullanarak veri şifreleme ve doğrulama işlemlerinin yapılmasını sağlar.

  1. Veri Şifreleme » make()
  2. Şifrelenmiş Veriyi Doğrulama » check()

Veri Şifreleme

Herhangi bir veriyi bcrypt algoritması ile şifrelemek için make() methodu kullanılır. Şifrelenecek olan veriyi parametre olarak alır.

Hash::make('hello-world');
// $2y$10$UJP4wHBlco6RFh2aMj3SuOe7J.EJ8CAIqpSrXvBxGNLJ2kEfhaHqy

Veri Doğrulama

Şifrelenmiş veriyi doğrulamak için check() methodu kullanılır.

$hashedValue = '$2y$10$UJP4wHBlco6RFh2aMj3SuOe7J.EJ8CAIqpSrXvBxGNLJ2kEfhaHqy';
$password = 'hello-world';

if (Hash::check($password, $hashedValue)
	return true;
else
	return false;