Fonksiyonlar (Helpers)

 1. Debug » dd()
 2. URL Yönlendirme » redirect()
 3. Asset Erişimi » get_asset()
 4. Kök URL Adresini Öğrenme » base_url()
 5. Aktif Sayfanın URL Adresini Öğrenme » current_url()
 6. Site İçi Bağlantı Oluşturma » link_to()
 7. Request Verilerine Erişme » request()
 8. Config Verilerine Erişme » config()
 9. URL Slug Oluşturma » slug()
 10. Rota URL'lerine Erişme » route()

Debug

Uygulama geliştirirken kod çıktılarını print_r() formatında, okunabilir şekilde ekrana basmak için dd() fonksiyonu kullanılır. Debug edilecek data parametre olarak verilir.

$data = [
  'meyve' => [
    0 => 'Elma',
    1 => 'Armut',
    2 => 'Muz'
  ],
  'sebze' => [
    0 => 'Marul',
    1 => 'Maydonoz',
    2 => 'Lahana'
  ]
];

dd($data); // $data dizisini print_r() formatında, okunabilir şekilde ekrana basar.

Debug işlemi sonrasında uygulamanın durdurulması isteniyorsa, dd() fonksiyonuna ikinci bir parametre olarak true değeri verilir.

dd($data, true);

URL Yönlendirme

URL yönlendirme işlemi için redirect() fonksiyonu kullanılır. Yönlenecek URL adresini parametre olarak alır.

redirect('http://siteadi.com');

Eğer belirli bir süre sonunda yönlendirme yapılmak isteniyorsa, redirect() fonksiyonuna ikinci bir parametre olarak yönlenme süresi verilebilir. Bu parametre integer tipinde ve saniye cinsinden olmalıdır.

redirect('http://siteadi.com', 5); // 'http://siteadi.com' adresine 5 saniye sonunda yönlendirme yapılır.

Asset Erişimi

Asset dosyalarına kolayca erişmek için get_asset() fonksiyonu kullanılır. Erişilmek istenen dosya yolu ve varsa versiyon bilgisi parametre olarak verilir. Asset dosyaları için root dizin /Public/Resources olarak ayarlanmıştır. Dolayısıyla parametrede bu segmentlere yer verilmez.

// /Public/Resources/css/style.css
<link rel="stylesheet" href="{!! get_asset('css/style.css') !!}">

// /Public/Resources/css/style.css?v=1.0.1
<link rel="stylesheet" href="{!! get_asset('css/style.css', 'v=1.0.1') !!}">

// /Public/Resources/js/script.js
<script src="{!! get_asset('js/script.js') !!}">

// /Public/Resources/js/script.js?v=2.0.5
<script src="{!! get_asset('js/script.js', 'v=2.0.5') !!}">

// /Public/Resources/img/pic.jpg
<img src="{!! get_asset('img/pic.jpg') !!}"> 

Kök URL Adresini Öğrenme

Sitenin kök URL adresini öğrenmek için base_url() fonksiyonu kullanılır.

{!! base_url() !!} // http://www.alanadi.com
{!! base_url('images') !!} // http://www.alanadi.com/images

Aktif Sayfanın URL Adresini Öğrenme

Aktif sayfanın URL adresini öğrenmek için current_url() fonksiyonu kullanılır.

{!! current_url() !!} // http://www.alanadi.com

Site İçi Bağlantı Oluşturma

Frameworkün çalıştığı site içerisindeki bir sayfaya link oluşturmak için link_to() fonksiyonu kullanılır.

{!! link_to('blog/sample-blog-post') !!} // http://www.alanadi.com/blog/sample-blog-post

Request Verilerine Erişme

Tüm HTTP Request verilerine erişmek için request() fonksiyonu kullanılır. Array ve String tipinde parametre alabilir.

// username adlı form elemanından gelen veriyi döndürür.
$username 	= request('username');

// "username" ve "userpass" adlı form elemanlarından gelen verileri array tipinde döndürür.
$userFields = request(['username', 'userpass']);

// Tüm request verilerini array tipinde döndürür.
$allFields 	= request();

Config Verilerine Erişme

/App/Config Dizininde yer alan tüm ayar dosyaları içindeki tanımlamalara erişmek için config() fonksiyonu kullanılır. Erişilmek istenen ayarların bulunduğu dosya adından başlamak üzere . karakteri ile ayrılmış string parametre alır.

$session_config = config('app.session.encryption_key'); // /App/Config/App.php dosyasındaki 'session['encryption_key']' tanımlaması

URL Slug Oluşturma

URL Slug oluşturmak için slug() fonksiyonu kullanılır. String tipinde bir adet parametre alır. String tipinde değer döndürür.

echo slug('örnek bir blog yazısı'); // ornek-bir-blog-yazisi

Rota URL'lerine Erişme

İsimlendirilmiş rotalara ait url adreslerine erişmek için route() fonksiyonu kullanılır. URL adresi istenen rotaya tanımlanmış isim ve varsa parametrelerin bulunduğu array, parametre olarak verilir. String tipinde değer döndürür.

// ---- [*] Routes.php ---- //
Route::get('/blog/{postId}', 'Blog@post')->name('post_detail');

// ---- [*] Herhangi bir dosya ---- //
echo route('post_detail', ['postId' => 5]); // Ekran Çıktısı ---> http://domain.com/blog/5