Fonksiyonlar (Helpers)

 1. Debug » dd()
 2. URL Yönlendirme » redirect()
 3. Asset Erişimi » get_asset()
 4. Kök URL Adresini Öğrenme » base_url()
 5. Aktif Sayfanın URL Adresini Öğrenme » current_url()
 6. Site İçi Bağlantı Oluşturma » link_to()
 7. Request Verilerine Erişme » request()
 8. Config Verilerine Erişme » config()
 9. URL Slug Oluşturma » slug()

Debug

Uygulama geliştirirken kod çıktılarını print_r() formatında, okunabilir şekilde ekrana basmak için dd() fonksiyonu kullanılır. Debug edilecek data parametre olarak verilir.

$data = [
  'meyve' => [
    0 => 'Elma',
    1 => 'Armut',
    2 => 'Muz'
  ],
  'sebze' => [
    0 => 'Marul',
    1 => 'Maydonoz',
    2 => 'Lahana'
  ]
];

dd($data); // $data dizisini print_r() formatında, okunabilir şekilde ekrana basar.

Debug işlemi sonrasında uygulamanın durdurulması isteniyorsa, dd() fonksiyonuna ikinci bir parametre olarak true değeri verilir.

dd($data, true);

URL Yönlendirme

URL yönlendirme işlemi için redirect() fonksiyonu kullanılır. Yönlenecek URL adresini parametre olarak alır.

redirect('http://siteadi.com');

Eğer belirli bir süre sonunda yönlendirme yapılmak isteniyorsa, redirect() fonksiyonuna ikinci bir parametre olarak yönlenme süresi verilebilir. Bu parametre integer tipinde ve saniye cinsinden olmalıdır.

redirect('http://siteadi.com', 5); // 'http://siteadi.com' adresine 5 saniye sonunda yönlendirme yapılır.

Asset Erişimi

Asset dosyalarına kolayca erişmek için get_asset() fonksiyonu kullanılır. Erişilmek istenen dosya yolu ve varsa versiyon bilgisi parametre olarak verilir. Asset dosyaları için root dizin /Public/Resources olarak ayarlanmıştır. Dolayısıyla parametrede bu segmentlere yer verilmez.

// /Public/Resources/css/style.css
<link rel="stylesheet" href="{!! get_asset('css/style.css') !!}">

// /Public/Resources/css/style.css?v=1.0.1
<link rel="stylesheet" href="{!! get_asset('css/style.css', 'v=1.0.1') !!}">

// /Public/Resources/js/script.js
<script src="{!! get_asset('js/script.js') !!}">

// /Public/Resources/js/script.js?v=2.0.5
<script src="{!! get_asset('js/script.js', 'v=2.0.5') !!}">

// /Public/Resources/img/pic.jpg
<img src="{!! get_asset('img/pic.jpg') !!}"> 

Kök URL Adresini Öğrenme

Sitenin kök URL adresini öğrenmek için base_url() fonksiyonu kullanılır.

{!! base_url() !!} // http://www.alanadi.com
{!! base_url('images') !!} // http://www.alanadi.com/images

Aktif Sayfanın URL Adresini Öğrenme

Aktif sayfanın URL adresini öğrenmek için current_url() fonksiyonu kullanılır.

{!! current_url() !!} // http://www.alanadi.com

Site İçi Bağlantı Oluşturma

Frameworkün çalıştığı site içerisindeki bir sayfaya link oluşturmak için link_to() fonksiyonu kullanılır.

{!! link_to('blog/sample-blog-post') !!} // http://www.alanadi.com/blog/sample-blog-post

Request Verilerine Erişme

Tüm HTTP Request verilerine erişmek için request() fonksiyonu kullanılır. Array ve String tipinde parametre alabilir.

// username adlı form elemanından gelen veriyi döndürür.
$username 	= request('username');

// "username" ve "userpass" adlı form elemanlarından gelen verileri array tipinde döndürür.
$userFields = request(['username', 'userpass']);

// Tüm request verilerini array tipinde döndürür.
$allFields 	= request();

Config Verilerine Erişme

/App/Config Dizininde yer alan tüm ayar dosyaları içindeki tanımlamalara erişmek için config() fonksiyonu kullanılır. Erişilmek istenen ayarların bulunduğu dosya adından başlamak üzere . karakteri ile ayrılmış string parametre alır.

$session_config = config('app.session.encryption_key'); // /App/Config/App.php dosyasındaki 'session['encryption_key']' tanımlaması

URL Slug Oluşturma

URL Slug oluşturmak için slug() fonksiyonu kullanılır. String tipinde bir adet parametre alır. String tipinde değer döndürür.

echo slug('örnek bir blog yazısı'); // ornek-bir-blog-yazisi