HTML Kütüphanesi

HTML kütüphanesi, sık kullanılan html öğelerinin kolayca oluşturulabilmesini ya da özelleştirilebilmesini sağlayan yararlı araçlar içerir.

  1. HTML Tag Temizleme ve Dönüştürme » entities(), decode()
  2. Script Dahil Etme » script()
  3. Style Dahil Etme » style()
  4. İmaj Dahil Etme » image()
  5. Link Oluşturma » link()
  6. Keywords Meta Oluşturma » keywords()
  7. Description Meta Oluşturma » description()
  8. OpenGraph Meta Oluşturma » openGraph()
  9. Twitter Cards Meta Oluşturma » twitterCards()
  10. Spam Korumalı E-Posta » email()

HTML Tag Temizleme ve Dönüştürme

# entities()

Kullanıcıdan gelen veride bulunan HTML taglarını süzerek zararsız formata dönüştürür.

Html::entities('<b>Hello World</b>')

Yukarıdaki örnek, aşağıdaki çıktıyı verir;

&lt;b&gt;Hello World&lt;/b&gt;

# decode()

Süzülüp zararsız formata dönüştürülen karakterleri HTML formatına çevirir.

Html::decode('&lt;b&gt;Hello World&lt;/b&gt;');

Yukarıdaki örnek, aşağıdaki çıktıyı verir;

<b>Hello World</b>

Script Dahil Etme

View içerisine script dosyası dahil etmek için script() methodu kullanılır. Dosyanın yolu ya da url adresi parametre olarak verilir.

Parametre Veri Tipi Açıklama
$script String Script dosya yolu ya da url adresi
// Edge Şablon Motoru ile kullanım
{!! Html::script('/assets/js/script.js') !!}

// Native kullanım
echo Html::script('/assets/js/script.js');

Yukarıdaki örnekler aşağıdaki gibi çıktı verir;

<script type="text/javascript" src="assets/js/script.js"></script>

Style Dahil Etme

View içerisine style dosyası dahil etmek için style() methodu kullanılır. Dosyanın yolu ya da url adresi parametre olarak verilir.

Parametre Veri Tipi Açıklama
$style String Style dosya yolu ya da url adresi
// Edge Şablon Motoru ile kullanım
{!! Html::style('/assets/css/style.css') !!}

// Native kullanım
echo Html::style('/assets/css/style.css');

Yukarıdaki örnekler aşağıdaki gibi çıktı verir;

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/css/style.css" />

İmaj Dahil Etme

View içerisine imaj dosyası dahil etmek için image() methodu kullanılır. Dosyanın yolu ya da url adresi, alt açıklaması ve diğer html özellikleri parametre olarak verilir.

Parametre Veri Tipi Açıklama
$image String İmaj dosya yolu ya da url adresi
$alt String İmaj alt açıklaması (Default: '')
$attributes Array İmaj Html özellikleri (Default: [])
// Edge Şablon Motoru ile kullanım
{!! Html::image('/assets/images/logo.jpg', 'Logo', ['width' => '100%']) !!}

// Native kullanım
echo Html::image('/assets/images/logo.jpg', 'Logo', ['width' => '100%']);

Yukarıdaki örnekler aşağıdaki gibi çıktı verir;

<img src="assets/images/logo.jpg" alt="Logo" width="100%" />

View içerisine Html link kodu eklemek için link() methodu kullanılır. Url adresi, title etiketi ve diğer html özellikleri parametre olarak verilir.

Parametre Veri Tipi Açıklama
$url String Url adresi
$title String Title etiketi (Default: '')
$attributes Array Html özellikleri (Default: [])
// Edge Şablon Motoru ile kullanım
{!! Html::link('www.titanphp.com', 'Titan Framework', ['target' => '_blank']) !!}

// Native kullanım
echo Html::link('www.titanphp.com', 'Titan Framework', ['target' => '_blank']);

Yukarıdaki örnekler aşağıdaki gibi çıktı verir;

<a href="http://www.titanphp.com" alt="Titan Framework" target="_blank" />

Keywords Meta Oluşturma

View içerisine keywords meta etiketi eklemek için keywords() methodu kullanılır. Anahtar kelimeler parametre olarak verilir.

Parametre Veri Tipi Açıklama
$keywords String Anahtar kelimeler
// Edge Şablon Motoru ile kullanım
{!! Html::keywords('titan framework, php, mvc') !!}

// Native kullanım
echo Html::keywords('titan framework, php, mvc');

Yukarıdaki örnekler aşağıdaki gibi çıktı verir;

<meta name="keywords" content="titan framework, php, mvc" />

Description Meta Oluşturma

View içerisine description meta etiketi eklemek için description() methodu kullanılır. Description içeriği parametre olarak verilir.

Parametre Veri Tipi Açıklama
$descr String Description içeriği
// Edge Şablon Motoru ile kullanım
{!! Html::description('Titan Framework v2') !!}

// Native kullanım
echo Html::description('Titan Framework v2');

Yukarıdaki örnekler aşağıdaki gibi çıktı verir;

<meta name="description" content="Titan Framework v2" />

OpenGraph Meta Oluşturma

View içerisine, web sayfalarının daha tanınır ve sosyal ağlar ile daha etkileşimli olmasını sağlayan open graph meta etiketlerini eklemek için openGraph() methodu kullanılır. URL adresi, içerik tipi, içerik başlığı, içerik açıklaması ve içeriğe ait görsel parametre olarak verilir.

Parametre Veri Tipi Açıklama
$url String|Array Sayfa URL adresi | Tüm bilgilerin yer aldığı dizi
$type String İçerik tipi
$title String İçerik başlığı
$descr String İçerik açıklaması
$image String İçerik görseli
// Edge Şablon Motoru ile kullanım
{!! Html::openGraph('http:/www.alanadi.com', 'article', 'Titan Framework', 'Titan, bir php uygulama geliştirme çatısıdır', 'http:/www.alanadi.com/images/img.jpg') !!}

// Native kullanım
echo Html::openGraph('http:/www.alanadi.com', 'article', 'Titan Framework', 'Titan, bir php uygulama geliştirme çatısıdır.', 'http:/www.alanadi.com/images/img.jpg');

Yukarıdaki örnekler aşağıdaki gibi çıktı verir;

<meta name="og:url" content="http:/www.alanadi.com" />
<meta name="og:type" content="article" />
<meta name="og:title" content="Titan Framework" />
<meta name="og:description" content="Titan, bir php uygulama geliştirme çatısıdır." />
<meta name="og:image" content="http:/www.alanadi.com/images/img.jpg" />

Tüm open graph etiketleri tek seferde bir array içerisinde de tanımlanabilir.

{!! Html::openGraph([
	'url'			=> 'http:/www.alanadi.com',
	'type'			=> 'article',
	'title'			=> 'Titan Framework',
	'description'	=> 'Titan, bir php uygulama geliştirme çatısıdır.',
	'image'			=> 'http:/www.alanadi.com/images/img.jpg'
]) !!}

Twitter Cards Meta Oluşturma

View içerisine, twitter cards etiketleri eklemek için twitterCards() methodu kullanılır. Kart tipi, url adresi, içerik başlığı, içerik açıklaması ve içeriğe ait görsel parametre olarak verilir.

Parametre Veri Tipi Açıklama
$card String|Array Kart tipi | Tüm bilgilerin yer aldığı dizi
$url String Sayfa URL adresi
$title String İçerik başlığı
$descr String İçerik açıklaması
$image String İçerik görseli
// Edge Şablon Motoru ile kullanım
{!! Html::twitterCards('summary', 'http:/www.alanadi.com', 'Titan Framework', 'Titan, bir php uygulama geliştirme çatısıdır', 'http:/www.alanadi.com/images/img.jpg') !!}

// Native kullanım
echo Html::twitterCards('summary', 'http:/www.alanadi.com', 'Titan Framework', 'Titan, bir php uygulama geliştirme çatısıdır', 'http:/www.alanadi.com/images/img.jpg');

Yukarıdaki örnekler aşağıdaki gibi çıktı verir;

<meta name="twitter:card" content="summary" />
<meta name="twitter:url" content="http:/www.alanadi.com" />
<meta name="twitter:title" content="Titan Framework" />
<meta name="twitter:description" content="Titan, bir php uygulama geliştirme çatısıdır." />
<meta name="twitter:image" content="http:/www.alanadi.com/images/img.jpg" />

Tüm twitter cards etiketleri tek seferde bir array içerisinde de tanımlanabilir.

{!! Html::twitterCards([
	'card'			=> 'summary',
	'url'			=> 'http:/www.alanadi.com',
	'title'			=> 'Titan Framework',
	'description'	=> 'Titan, bir php uygulama geliştirme çatısıdır.',
	'image'			=> 'http:/www.alanadi.com/images/img.jpg'
]) !!}

Spam Korumlaı E-Posta

View içerisinde spam korumalı e-posta adresi yayınlamak için email() methodu kullanılır. Yayınlanacak e-posta adresi parametre olarak verilir. Bu şekilde yayınlanan e-posta adresleri, spam botlara yakalanmaz.

// Edge Şablon Motoru ile kullanım
{!! Html::email('info@titanphp.com') !!}

// Native kullanım
echo Html::email('info@titanphp.com');

Yukarıdaki örnekler aşağıdaki gibi çıktı verir;

<a href="mailto:info@titanphp.com">info@titanphp.com</a>