Konfigürasyon

Titan Framework, kurulumdan sonra hiçbir ayar gerektirmez.

Çalışma Ortamı (Environment)

Uygulama geliştirilen ortam bilgisini belirtmek için kullanılır. System/Kernel dizinde bulunan constants.php dosyasındaki ENV sabitinde tanımlanır. Bu sabit, production ve development olmak üzere iki değer alabilir.

- production : ENV sabitinin production tanımlı olması durumunda, framework hataları ekrana yazılmaz. Bu sebeple, uygulamanın bir web sunucusu üzerinde hali hazırda yayında olduğu durumlarda kullanılması gereken ayardır.

- development : ENV sabitinin development tanımlı olması durumunda, framework hataları ekrana yazılacaktır. Uygulamanın local ortamda ya da public erişime kapalı bir geliştirme ortamında çalıştığı durumlarda kullanılması gereken ayardır.

// Çalışma ortamı production tanımlı
define('ENV', 'production');

// Çalışma ortamı development tanımlı
define('ENV', 'development');