Log Kütüphanesi

Log kütüphanesi, log kaydı tutmayı kolaylaştıran bir dizi araç içerir. Log dosyaları /App/Storage/Logs dizini içerisinde günlük olarak oluşturulur.

  1. Log Kaydetme » emergency(), alert(), critical(), error(), warning(), notice(), infp(), debug()

Log Kaydetme

# emergency()

Emergency (Acil) seviyesinde log kaydı oluşturmak için emergency() methodu kullanılır. Kaydedilecek text verisini parametre olarak alır.

Log::emergency('Bu bir emergency log kaydıdır.')

# alert()

Alert seviyesinde log kaydı oluşturmak için alert() methodu kullanılır. Kaydedilecek text verisini parametre olarak alır.

Log::alert('Bu bir alert log kaydıdır.')

# critical()

Critical seviyesinde log kaydı oluşturmak için critical() methodu kullanılır. Kaydedilecek text verisini parametre olarak alır.

Log::critical('Bu bir critical log kaydıdır.')

# error()

Error seviyesinde log kaydı oluşturmak için error() methodu kullanılır. Kaydedilecek text verisini parametre olarak alır.

Log::error('Bu bir error log kaydıdır.')

# warning()

Warning seviyesinde log kaydı oluşturmak için warning() methodu kullanılır. Kaydedilecek text verisini parametre olarak alır.

Log::warning('Bu bir warning log kaydıdır.')

# notice()

Notice seviyesinde log kaydı oluşturmak için notice() methodu kullanılır. Kaydedilecek text verisini parametre olarak alır.

Log::notice('Bu bir notice log kaydıdır.')

# info()

Info seviyesinde log kaydı oluşturmak için info() methodu kullanılır. Kaydedilecek text verisini parametre olarak alır.

Log::info('Bu bir info log kaydıdır.')

# debug()

Debug seviyesinde log kaydı oluşturmak için debug() methodu kullanılır. Kaydedilecek text verisini parametre olarak alır.

Log::debug('Bu bir debug log kaydıdır.')