Response Kütüphanesi

Response kütüphanesi, gönderilen bir HTTP isteğinde ve isteğe karşılık dönen sonuçta bulunan verilerin kolaylıkla yönetilebilmesini sağlar.

  1. HTTP Status Kodu Tanımlama » setStatusCode()
  2. HTTP Status Kodu Okuma » getStatusCode()
  3. HTTP Status Kodu Detayını Öğrenme » getStatusMessage()
  4. JSON İçerik Yayınlama » json()

HTTP Status Kodu Tanımlama

Yapılacak HTTP isteklerinde, status kodunu tanımlamak için setStatusCode() methodu kullanılır. Tanımlanacak olan status kodunu parametre olarak alır.

Response::setStatusCode(200); // HTTP Status Kodu 200 (OK) olarak belirlendi.

HTTP Status Kodu Okuma

Uygulamaya gelen HTTP isteğinin status kodunu okumak için getStatusCode() methodu kullanılır.

Response::getStatusCode();

HTTP Status Kodu Detayını Öğrenme

HTTP status kodlarının açıklamasını görmek için getStatusMessage() methodu kullanılır. Parametre verilmezse gelen HTTP isteğe ait status kod detayını verir. Herhangi bir HTTP status kodu parametre olarak verildiği taktirde, ilgili kodun detayını verir.

Response::getStatusMessage();
Response::getStatusMessage(404);

JSON İçerik Yayınlama

JSON formatında içerik yayınlamak için json() methodu kullanılır. Yayınlanacak içerik ve HTTP status kodunu parametre olarak alır.

Parametre Veri Tipi Açıklama
$content String JSON veri içeriği
$code integer HTTP Status kodu. (Default: 200)
$content = [
	'key_1'	=> 'value_1',
	'key_2'	=> 'value_2'
];

Response::json($content, 200);