Restful Kütüphanesi

Restful kütüphanesi, Restful servisleri ile iletişim kurmayı kolaylaştıran bir dizi araç içermektedir.

  1. GET İsteği » get()
  2. POST İsteği » post()
  3. PUT İsteği » put()
  4. DELETE İsteği » delete()
  5. Header Tanımlama » setHeader()
  6. Sonuçları Alma » response()
  7. HTTP Status Kodunu Öğrenme » statusCode()

GET İsteği

Restful servislerine GET methodu ile istek göndermek için get() methodu kullanılır. Servis url adresi ve gönderilecek verileri içeren array parametre olarak verilir.

Parametre Veri Tipi Açıklama
$url String Restful servis url
$data Array Gönderilecek veriler
// Haberler servisine get isteği gönderiliyor
Restful::get('http:/servis.alanadi.com/haberler');

// Haberler servisine kategori_id parametresi gönderiliyor
Restful::get('http:/servis.alanadi.com/haberler', ['kategori_id' => 3]);

POST İsteği

Restful servislerine POST methodu ile istek göndermek için post() methodu kullanılır. Servis url adresi ve gönderilecek verileri içeren array parametre olarak verilir.

Parametre Veri Tipi Açıklama
$url String Restful servis url
$data Array Gönderilecek veriler
$data = [
	'username'	=> 'testuser',
	'userpass'	=> '1234'
];

Restful::post('http:/servis.alanadi.com/login', $data);

PUT İsteği

Restful servislerine PUT methodu ile istek göndermek için put() methodu kullanılır. Servis url adresi ve gönderilecek verileri içeren array parametre olarak verilir.

Parametre Veri Tipi Açıklama
$url String Restful servis url
$data Array Gönderilecek veriler
$data = [
	'title'		=> 'test title',
	'content'	=> 'test content'
];

// 3 id'li haber içeriğini güncellemek için put isteği gönderir.
Restful::put('http:/servis.alanadi.com/haberler/3', $data);

DELETE İsteği

Restful servislerine DELETE methodu ile istek göndermek için delete() methodu kullanılır. Servis url adresi ve gönderilecek verileri içeren array parametre olarak verilir.

Parametre Veri Tipi Açıklama
$url String Restful servis url
$data Array Gönderilecek veriler
// Haberler servisine haber_id parametresi gönderiliyor
Restful::delete('http:/servis.alanadi.com/haberler', ['haber_id' => 3]);

Header Tanımlama

Restful servislerine gönderilecek isteğin header (başlık) bilgilerini tanımlamak için setHeader() methodu kullanılır. Header adı ve içeriği ayrı parametrelerde verilebileceği gibi, tüm header bilgisinin bulunduğu bir array de parametre olarak verilebilir.

Parametre Veri Tipi Açıklama
$header String|Array Header adı|Header dizisi
$value String Header içeriği
// Ayrı parametreler ile kullanım
Restful::setHeader('X-Auth-Token', '9mJJy077DLSNxmIkv5Vr7jtlL0FDGznL')
			->get('http:/servis.alanadi.com/haberler', ['kategori_id' => 3]);

// Tek parametre ile kullanım
Restful::setHeader(['X-Auth-Token'  => '9mJJy077DLSNxmIkv5Vr7jtlL0FDGznL'])
			->get('http:/servis.alanadi.com/haberler', ['kategori_id' => 3]);

Sonuçları Alma

Restful servislerine yapılan istek sonucunda dönen cevapa erişmek için response() methodu kullanılır.

echo Restful::response();

HTTP Status Kodunu Öğrenme

Restful servislerine yapılan istek sonucunda dönen http status koduna erişmek için statusCode() methodu kullanılır.

echo Restful::statusCode();