Sürüm Notları

Sürümler ve değişiklikler ile ilgili bilgiler içerir.

v2.3.2

- [Düzeltme] Cache kütüphanesindeki, dosya adı tanımlama zorunluluğu kaldırıldı. Varsayılan dosya ismi /App/Config/App.php içerisinde tanımlandı.

v2.3.1

- [Düzeltme] Database kütüphanesindeki, veritabanı bağlantı parametrelerini çeken connection() methodu ile ilgili hata giderildi.
- [Düzeltme] Request kütüphanesindeki, getSegment() methodu ile ilgili olmayan segment hatası giderildi.

v2.3.0

- [Yeni] Birden fazla veritabanı ile çalışmak için connection() methodu ile bağlantı seçimi eklendi.

v2.2.4

- [Düzeltme] Console üzerinde make komutu ile recursive olarak controller ve model oluşturma hatası giderildi.

v2.2.3

- [Düzeltme]Image kütüphanesinde, _reset() methodundan kaynaklı hata giderildi.

v2.2.2

- [Düzeltme] Refactoring

v2.2.1

- [Düzeltme]public_path() fonksiyonuna parametre verilmezse, Public pathini döndürmesi sağlandı.
- [Düzeltme]Image kütüphanesinde, default değerleri resetleyen düzenleme yapıldı.
- [Düzeltme]Event kütüphanesindeki listener, action ve parametre tanımlama ile ilgili methodlar yenilendi.
- [Düzeltme]Router kütüphanesindeki gruplama hatası giderildi.

v2.2.0

- [Yeni] JWT kütüphanesi eklendi.
- [Yeni] Validation kütüphanesinde, form verilerinin request() methodu ile topluca tanımlanması sağlandı.
- [Yeni] Validation kütüphanesinde, array form elemanlarının da dikkate alınması sağlandı.
- [Düzeltme] PHPMailer kütüphanesi, composera eklendi.
- [Düzeltme] Farklı namespacelerde aynı isimli Model tanımlama ile ilgili hata giderildi.
- [Düzeltme] Model'de namespace tanımlandığında, diğer modelleri de etkileme hatası giderildi.
- [Düzeltme] route() fonksiyonunun ikinci parametre almadığı durumlarda oluşan hata giderildi.
- [Düzeltme] Request kütüphanesinde, server headerlarındaki warning hataları giderildi.
- [Düzeltme] Request kütüphanesindeki filter() methodunda, dizi elemanlarını da filtreleyen düzenleme yapıldı.
- [Düzeltme] base_url() fonksiyonundaki http/https detect hatası giderildi.
- [Düzeltme] Image kütüphanesinde, show() methodundaki return hatası giderildi.

v2.1.1

- [Düzeltme] Database kütüphanesinde bulunan in() ve notIn methodlarındaki hatalar giderildi.

v2.1.0

- [Yeni] Rota isimlendirme (named route) desteği eklendi.
- [Yeni] İsimlendirilen rotalara ait url oluşturan route() fonksiyonu eklendi.
- [Yeni] Validation kütüphanesine nullable methodu eklendi.
- [Düzeltme] Validation ve Event kütüphanelerindeki hatalar giderildi.

v2.0.8

- [Yeni] Default Middlewares desteği eklendi.
- [Yeni] Controller içinde middleware tanımlama özelliği eklendi.
- [Yeni] Hash kütüphanesi eklendi.
- [Yeni] Pagination kütüphanesine, sayfalama stilleri için setUlClass(), setLiClass() ve setLiActiveClass() methodları eklendi.
- [Yeni] Config dosyalarındaki ayarlara erişmeyi sağlayan config() fonksiyonu eklendi.
- [Yeni] get_asset() Fonksiyonuna, asset versiyon bilgisi desteği eklendi.
- [Düzeltme] input() fonksiyonunun ismi request() olarak değiştirildi.
- [Düzeltme] Request kütüphanesinde bulunan getReferrer() ve isReferral() methodlarındaki bug giderildi.
- [Düzeltme] DB kütüphanesindeki table prefix hatası giderildi.

v2.0.7

- [Yeni] Router kütüphanesine, ip kısıtlama desteği sağlayan ip() methodu eklendi.
- [Yeni] Router kütüphanesine, ssl desteği sağlayan ssl() methodu eklendi.
- [Yeni] Request kütüphanesine, patch methodu ile gelen verilere erişmeyi sağlayan patch() methodu eklendi.
- [Yeni] Request kütüphanesine, tüm request verisine erişmeyi sağlayan all() methodu eklendi.
- [Yeni] Tüm request verisine erişmeyi sağlayan input() fonksiyonu eklendi.
- [Yeni] URL Slug oluşturmayı sağlayan slug() fonksiyonu eklendi.
- [Sonlandırma] Asset kütüphanesi kaldırıldı ve desteği sonlandırıldı.

v2.0.6

- [Yeni] Router kütüphanesine multiple request method ile rota tanımlamak için match() methodu eklendi.
- [Yeni] Upload kütüphanesine, dosya ismi belirleyebilmek için filename() methodu eklendi.
- [Düzeltme] Router kütüphanesindeki namespace tanımlama hatası giderildi.
- [Düzeltme] Minimum PHP versiyon desteği 7.0.0 olarak güncellendi.

v2.0.5

- [Yeni] Router Kütüphanesi tamamen yenilendi.
- [Yeni] Domain tanımlama desteği eklendi.
- [Düzeltme] Import kütüphanesindeki yükleme hataları giderildi.

v2.0.4

- [Yeni] Console desteği eklendi.
- [Düzeltme] Validation kütüphanesindeki rules() ve bulkData() methodları iyileştirildi.
- [Düzeltme] Request kütüphanesindeki get(), post(), put(), delete() methodlarının filtreleme özelliği varsayılan true olarak değiştirildi.
- [Düzeltme] View kütüphanesine kullanılacak temayı tanımlama desteği eklendi.

v2.0.3

- [Yeni] public_path() fonksiyonu eklendi.
- [Yeni] File Upload kütüphanesi eklendi.
- [Yeni] Image Manipulation kütüphanesi eklendi.
- [Yeni] Restful kütüphanesine, header tanımlama setHeader() methodu eklendi.
- [Yeni] BaseController desteği eklendi.

v2.0.2

- [Yeni] link_to() fonksiyonu eklendi.
- [Düzeltme] index.php ve .htaccess dosyaları root dizine taşındı.
- [Düzeltme] /Public/Resources dizini içerisindeki css, js ve img dizinleri /Public dizinine taşındı.
- [Düzeltme] /Public dizini içerisindeki Resources dizini kaldırıldı.

v2.0.1

- [Yeni] Html kütüphanesine, keywords(), description(), openGraph() ve twitterCards() methodları eklendi.
- [Yeni] Date kütüphanesi eklendi.
- [Yeni] base_url() ve current_url() fonksiyonları eklendi.
- [Düzeltme] Request kütüphanesindeki getScheme() ve baseUrl() methodlarında düzenlemeler yapıldı.

v2.0.0

- v2.0.0 First Release